Alle foto's en afbeeldingen getoond door SUNNY CORDS zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van SUNNY CORDS kunnen foto's en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en publiekelijk worden gebruikt.